1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

SC MEDIASEB STUDIO SRL, având calitatea de administrator, proprietar și autor al website-ului www.atelierulfoto.ro, se angajează să respecte siguranța folosirii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului în chestiune și să respecte caracterul privat al acestor date.

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal ce abroga/anulează Legea nr. 677/2001 privitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale și libera lor circulație, SC MEDIASEB STUDIO SRL se obligă să folosească în condiții sigure și doar pentru scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate de utilizatorii website-ului specificat.

SC MEDIASEB STUDIO SRL garantează că datele personale furnizate prin intermediul site-ului nostru, vor rămâne confidențiale, conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privitor la protecția datelor personale. Citind acest document, veți reuși să cunoașteți care sunt drepturile ce vă revin conform legilor în vigoare. Aceste drepturi, conform cu dipozițiile Regulamentului UE 679/2016 pentru persoanele inregistrate, la care facem referire, sunt:

• Dreptul de opoziție

• Dreptul de a se adresa justiției

• Dreptul la informare

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal

• Dreptul de a interveni asupra datelor de caracter personal

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Puteți să faceți uz de aceste drepturi prin intermediul adresei electronice a companiei noastre: comenzi@atelierulfoto.ro , sau scriindu-ne pe următoarea adresă poștală: Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, localitatea Racaciuni, jud. Bacau, România. Prin furnizarea de către dumneavoastră a oricărei informații cu caracter personal, vom presupune implicit că vă dați acordul ca noi să putem folosi aceste informații în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă vreți să modificați datele furnizate ori să le eliminăm din bazele noastre de date sau să primiți informații suplimentare despre confidențialitatea acestor date, o puteți face prin intermediul datelor de contact existente pe website-ul nostru. Pentru a evita ca datele dvs. să fie colectate, atunci vă invităm să nu le furnizați.

2. Posibile scopuri ale colectării datelor:

• oferirea serviciilor pe care le solicitați

• vânzarea de servicii, ceea ce implică: procese de realizare, dezvoltare și administrare a acestor vânzări

• realizarea de cercetări sau studii de piață

• realizarea de statistici, folosind: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, adresă de email, data și locul nașterii, adresa de livrare.

• oferirea de informații suplimentare cu privire la comanda efectuată cu ajutorul site-ului nostru sau pentru a putea confirma comanda făcută

• trimiterea de mesaje publicitare și de marketing, precum și de oferte.

• scopul de a vă manifesta candidatura pentru o poziție în cadrul companiei noastre, datele fiind gestionate în acest sens de departamentul de Resurse Umane.

• în următoarele scopuri de marketing: o realizarea de reclame o promovarea serviciilor or realizarea și desfășurarea de campanii promoționale or trimiterea de newsletter-e (buletine informative) or urmărirea proceselor de vânzare (nume, prenume, data și locul nașterii, email, telefon, adresa de domiciliu) și a comportamentului cumpărătorului (preferințe, obișnuințe, comportament)

• scop probatoriu cu privire la activitățile sus menționate

• cu scop de arhivare: pentru a ține evidența rezultatelor comerciale

• cu scopul folosirii acestor date în eventuale procese de judecată

• arhivarea datelor în acord cu dispozițiile legale Date speciale cum ar fi CNP-ul sau seria și numărul actului de identitate se supun unor condiții de prelucrare și colectare limitative, în conformitate cu dispozițiile legale privitoare la acest lucru.

Prin furnizarea informațiilor dvs., ne permiteți să desfășurăm activitățile de mai sus, ceea ce duce la oferirea de servicii competente și avantajoase de către firma SC INTERLINK GROUP SRL.

În condițiile în care nu ne oferiți aceste informații cu caracter personal, există posibilitatea ca noi să nu vă putem fi de folos în ceea ce dumneavoastră solicitați.

3. Cui pot fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal

Având nevoie să desfășurăm una sau mai multe din activitățile menționate mai sus, SC MEDIASEB STUDIO SRL poate proceda să dezvăluie datele dvs. personale următoarelor categorii de destinatari:

– furnizori de servicii de tip o marketing o plăți / bancar

– entități împuternicite, asiguratori

– autorități publice or Parchet or Poliție or Instanțe Judecătorești or alte organe de stat abilitate – inclusiv dumneavoastră

4. Securitatea datelor colectate și procesate:

SC MEDIASEB STUDIO SRL folosește tehnologii și metode de securitate avansate, și se angajează să respecte politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând auditul periodic în scopul protejării datelor cu caracter personal ce sunt colectate și procesate conform legilor în vigoare.

Server-ul pe care este găzduit website-ul, prin care colectăm datele de caracter personal, dispune de securitate, atât fizică, cât și la distanță (pe cale informatică), aflându-se într-un centru de date și fiind periodic supus unor audit-uri de securitate.

5. Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor cu caracter personal poate să înceteze imediat ce v-ați manifestat dreptul la opoziție, fapt întărit prin dispozițiile legale ale Regulamentului UE 679/2016. În mod obișnuit durata de prelucrare a datelor din regim call-center este de 5 ani, dar și această durată este supusă aceluiași drept de opoziție și astfel, poate prelucrarea datelor poate să înceteze în momentul exprimării dreptului de opoziției.

O situație specială este când SC MEDIASEB STUDIO SRL poate să refuze manifestarea dreptului de opoziție al consumatorului, fiind susținut de motive probatorii.

Stocarea se poate realiza pe o perioadă îndelungată de timp pe temeiuri de:

– arhivare

– realizare statistici

– îmbunătățire serviciilor

– administrare conturilor clienților

– cercetări / studii de piață

6. Drepturile utilizatorilor

Drepturi vizateDescriere
AccesulPuteți să ne cereți:
– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
– să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
RectificareaNe puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelorNe puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
– dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
– acestea au fost prelucrate ilegal; sau
– ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
– pentru respectarea unei obligații legale; sau
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare
Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul atelierulfoto.ro si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la atelierulfoto.ro, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar atelierulfoto.ro va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului atelierulfoto.ro, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.
Restricționarea prelucrării datelorNe puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
– avem consimțământul dvs.; sau
– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
– pentru a proteja drepturile Mediaseb.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelorNe puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
– prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
– prelucrarea se face prin mijloace automate.
OpozițiaVă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automatePuteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
– produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
– se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
PlângeriAveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

7. Cum sunt colectate datele

Datele colectate si modul de colectare a acestora variaza in functie de modul in care utilizati Website-ul.
Atelierulfoto.ro colecteaza direct Datele pe care le introduceti in formularele de contact si / sau le comunicati atunci cand ne contactati prin telefon.
Atelierulfoto.ro colecteaza, de asemenea indirect, Datele dvs. prin cookie-uri si unelte de tracking (Google Analytics).
Cititi 
Politica noastra privind cookie-urile, care a fost creata pentru a va ajuta sa intelegeti mai bine aceasta tehnologie si modul in care o utilizam pe Website-ul nostru.

6. Alte informații

Vă rugăm să citiți această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal cu fiecare accesare a site-ului nostru, pentru a fi întotdeauna la curent cu reglementările în vigoare. SC MEDIASEB STUDIO SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru înregistrarea eronată a datelor cu caracter personal datorate softului de indexare a datelor. 

Shopping Cart
Scroll to Top